AREA 6

 

THREE GRAVES

  • 32 Capt. Josiah Cotton & Sarah Cotton
  • 33 Lydia (Jackson) Cotton
  • 34 Temperance (Otis) Cotton